Tulevaisuuden
arkkitehtuuri

Kaarevia muotoja hirrestä

Perinteisesti tyvet ja latvat laitetaan vuorotellen eri suuntiin, jolloin seinä saadaan nousemaan tasaisesti. Hirret voidaan kuitenkin veistää samansuuntaisesti, jolloin eri nurkat voivat olla samassa ylimmässä varvissa keskenään eri korkeudella. Erilaiset loivat kattoratkaisut on mahdollista toteuttaa siis siten, että ylin hirsikerta on yhtenäinen ja hirret nousevat seinällä viuhkamaisesti. Myös ikkunoiden sijoittelu saa viuhkaladonnassa uusia ulottuvuuksia.

Pulpettikaton korkeammalle seinälle valitaan isointa puuta ja hirret ladotaan vuorotellen. Takaseinälle tulee pientä hirttä vuoroladontana. Sivuseinän hirret tehdään viuhkaksi.
Harjakaton voi tehdä esimerkiksi harja viistoon nurkasta nurkkaan, jolloin kaikki hirret ladotaan viuhkana. Tällöin joka toinen nurkka on korkealla, joka toinen matalalla.

Hirsien kiilamaisuus on noin 1 cm metrillä, joten 30cm korkeilla hirsillä 10m pitkää seinää saadaan kallistumaan noin 33cm/korkeusmetri. Käytännössä kallistuma on siis noin 1:10 yksikerroksisella rakennuksella.

Seinät voivat myös kallistua tai kaareutua ulospäin, erityisesti ikkunan yläpuolella. Myös sisäänpäin kaareutuva holvi on mahdollista toteuttaa hirrestä. Tällöin päätyseinien kohdalle kiinnitetään liukuvasti holvia myötäilevät liimapuukaaret, jotka tarjoavat kiinteän liittymäkohdan lasielementeistä koottavalle päädylle. Päätyseinän alaosaan jätetään painumavara, joten oven kohdalla on aluksi reilu kynnys. Tällaiset holvit voidaan kiinnittää toisiinsa päädyistään liimapuukaarien kohdalla. Risteäviä hirsiä ei käytetä. Painuvan päätyseinän liittäminen rakenteeltaan painumattomaan rakennuksen osaan kannattaa toteuttaa yhdyskäytävän avulla.

Jos holvirakennuksen haluaa kokonaan hirrestä, päädyt kantavat. Katto-osuudella holvin hirsien väliin aukeaa raot, jotka kasvavat kuivumiskutistuman edetessä. Tällöin holvin pitäminen kantavuudeltaan ja eristävyydeltään yhtenäisenä levyrakenteena ei ole enää yksiselitteistä.

wikikko.info/wiki/Luokka:Hirsirakentaminen
www.hirsitaito.fi
www.logassociation.org