Tulevaisuuden
arkkitehtuuri

Viuhkaladonnassa on luontevaa sijoittaa ikkunat hirsien suuntaisesti.

Viuhkaladonta hirrestä

Viuhkaladonta

Perinteisesti hirret on totuttu sijoittamaan hirsikehikkoon siten, että tyvi ja latva vuorottelevat. Hirret voidaan kuitenkin asettaa samansuuntaisesti seinälle, jolloin syntyy viuhkamainen kuvio. Samalla puun rungon kiilamaisesta muodosta johdetaan viuhkaladonnan avulla muoto koko rakennukselle.

Viuhkaladonnalla voidaan synnyttää erityisesti erilaisia katon kallistuksiin liittyviä ratkaisuja, joissa ylimmät hirsikerrat ovat yhtenäisiä. Jos hirren tyven päälle sovitetaan aina tyvi, seinän yläosa muuttuu kerros kerrokselta vinommaksi veistotyön edetessä. Hirsien kiilamaisuuden aste ja seinämäkorkeus määrittävät syntyvän kattokulman. Rakennuksen arkkitehtuuri asettaa siis vaatimuksia hankittavien tukkien kartiomaisuuden asteelle yhdistäen puun luonnollisen muodon entistä tiukemmin rakennuksen muotoon.

Rannikolla mänty kasvaa maltillista vauhtia erittäin kiilamaiseksi. Hirren kapenema voi olla keskimäärin jopa 2 cm/m. Tällaisilla rungoilla voidaan tarvittaessa toteuttaa kaikkein jyrkimpiä kallistuksia. Muualla suomessa kapenema on yleensä noin 0,7–1 cm/m. Tyypillisesti yksikerroksisen rakennuksen katon kallistuskulmaksi saadaan 1/10–1/7.

Hirrenveistäjille viuhkaladonta on uutta ja vierasta. Se lisää työmäärää ja vaikeusastetta perinteiseen ladontatapaan verrattuna. Lopputulos on kuitenkin luonnon muotoja orgaanisella tavalla hyödyntävää arkkitehtuuria, jonka dynaaminen estetiikka nivoo materiaalin ja arkkitehtuurin saumattomasti yhteen.

Kaarevia muotoja hirrestä

Seinät voivat myös kallistua tai kaareutua ulospäin, erityisesti ikkunan yläpuolella. Tästä referenssikohteena Livonsaarella sijaitseva Perinnehoitola. Myös sisäänpäin kaareutuva holvi on mahdollista toteuttaa hirrestä.

Käsinveistetty hirsitalo, jossa yhdistyvät perinteinen muotoilu ja moderni ilme

Käsinveistetyn hirsitalon ei siis tarvitse olla kokonaan perinteitä noudattava. Voimme yhdessä valitsemasi arkkitehdin kanssa ennakkoluulottomasti suunnitella hirsirakennuksestasi kokonaisen taideteoksen ja miettiä, miten perinteiseen kokonaisuuteen saataisi yhdistettyä modernia otetta.

Jokainen Hirsitikan veistämä rakennus merkitään signeeraus-laatalla. Hirsitikka seisoo ryhdikkäänä jokaisen veistämänsä luomuksen takana. Kehikko n:0 50 pystytetään keväällä 2021.

Hirsirakennuksen suunnitteluopas

Hirsirakennuksen suunnittelu on hirsimestari Timo Aro-Heinilän kirjoittama vuoden 2021 alussa ilmestyvä kirja, jossa hirsirakentamisen uutta muotokieltä käsitellään laajemmin. Kirjahanketta on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.