Tulevaisuuden
arkkitehtuuri

Hirsirakennuksen suunnitteluopas

Hirsirakennuksen suunnitteluun opastava ”Hirsi Arkkitehtuurin Alkuaineena” on hirsimestari Timo Aro-Heinilän keväällä 2023 ilmestynyt tietokirja. Kovakantista kirjaa voi tilata EUR 48 (+EUR 8 postikulut).

Tilaa kirja laittamalla yhteystietosi puhelinnumeron kera osoitteeseen  hirsiarkkitehtuuri  ( a t )  gmail . com . Lasku lähetetään kirjan mukana. Kirjahanketta on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja se on tehty yhteistyössä Jarmo Hiltusen kanssa.

Voit myös tilata kirjaa suoraan kirjakaupoista:

esim. Suomalainen kirjakauppa

Viuhkaladonta

Perinteisesti hirret on totuttu sijoittamaan hirsikehikkoon siten, että tyvi ja latva vuorottelevat. Hirret voidaan kuitenkin asettaa samansuuntaisesti seinälle, jolloin syntyy viuhkamainen kuvio. Samalla puun rungon kiilamaisesta muodosta johdetaan viuhkaladonnan avulla muoto koko rakennukselle.

Viuhkaladonnalla voidaan synnyttää erityisesti erilaisia katon kallistuksiin liittyviä ratkaisuja, joissa ylimmät hirsikerrat ovat yhtenäisiä. Jos hirren tyven päälle sovitetaan aina tyvi, seinän yläosa muuttuu kerros kerrokselta vinommaksi veistotyön edetessä. Hirsien kiilamaisuuden aste ja seinämäkorkeus määrittävät syntyvän kattokulman. Rakennuksen arkkitehtuuri asettaa siis vaatimuksia hankittavien tukkien kartiomaisuuden asteelle yhdistäen puun luonnollisen muodon entistä tiukemmin rakennuksen muotoon.

Rannikolla mänty kasvaa maltillista vauhtia erittäin kiilamaiseksi. Hirren kapenema voi olla keskimäärin jopa 2 cm/m. Tällaisilla rungoilla voidaan tarvittaessa toteuttaa kaikkein jyrkimpiä kallistuksia. Muualla suomessa kapenema on yleensä noin 0,7–1 cm/m. Tyypillisesti yksikerroksisen rakennuksen katon kallistuskulmaksi saadaan 1/10–1/7.

Hirrenveistäjille viuhkaladonta on uutta. Se lisää työmäärää ja vaikeusastetta perinteiseen ladontatapaan verrattuna. Lopputulos on kuitenkin luonnon muotoja orgaanisella tavalla hyödyntävää arkkitehtuuria, jonka dynaaminen estetiikka nivoo materiaalin ja arkkitehtuurin saumattomasti yhteen.Käsinveistetty hirsitalo, jossa yhdistyvät perinteinen muotoilu ja moderni ilme

Kumppanuutta arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille

Käsinveistetyn hirsitalon ei tarvitse olla kokonaan perinteitä noudattava. Voimme yhdessä valitsemasi arkkitehdin kanssa ennakkoluulottomasti suunnitella hirsirakennuksestasi kokonaisen taideteoksen ja miettiä, miten perinteiseen kokonaisuuteen saataisi yhdistettyä modernia otetta. Meillä on kokemusta monikerroksisista, hammastetuista vaarnapalkeista, jolla onnistuu pitkätkin ylitykset, kun halutaan suurempaa yhtenäistä tilaa. Seinät voivat tavallisen pystysuoran seinän sijaan myös kallistua tai kaareutua ulospäin, erityisesti ikkunan yläpuolella. Myös sisäänpäin kaareutuva holvi on mahdollista toteuttaa hirrestä. Hirsimestari Timo Aro-Heinilä on myös erikoistunut yhdistämään lasia ja puuta post & beam -menetelmällä.

Hirsitikka seisoo ryhdikkäänä jokaisen veistämänsä luomuksen takana. Hirsitikan veistämät rakennukset signeerataan messinkilaatalla, johon on kaiverrettu järjestysnumero ja rakentamisvuosi. Laattaan saa halutessaan myös rakennuksen nimen. Juhlakehikko n:o 50 viuhkaladonnalla pystytettiin keväällä 2021 Naantalin Rymättylään. Nyt, vuonna 2024 takana on kokemus 57 hirsirakennuksen veistämisestä.